Zapraszamy wszystkich zainteresowanych na Kurs zastępowych i przybocznych harcerskich ! 

Data: 1 – 3 grudnia 2017r.

Miejsce: Szczecinek (dokładną lokalizację podamy wkrótce).

Wpisowe: 45 zł hufiec Szczecinek i 50 zł inne hufce.

Kurs przeznaczony jest dla przyszłych zastępowych oraz przybocznych harcerskich. Jego ukończenie skutkuje uzyskaniem patentu zastępowego lub przybocznego.

Warunkiem wzięcia udziału w kursie jest poprawne wypełnienie i wysłanie formularza zgłoszeniowego* do 23 listopada 2017r. oraz wpłacenie opłaty wpisowej do 25 listopada 2017r.**

W kursie może wziąć udział każdy kto:

  • złożył przyrzeczenie harcerskie
  • ma opłacone składki członkowskie
  • wykona zadanie przedkursowe (zostanie podane po wysłaniu zgłoszenia)

*  Formularz zgłoszeniowy: http://bit.ly/2zwm2V7

** Wpłat składki należy dokonywać na konto:
Hufiec Szczecinek ZHP, ul. Wł. Bartoszewskiego 12, 78-400 Szczecinek
nr 79 8935 0009 1300 0550 2000 0010.
Tytuł wpłaty:SKŁADKA ZADANIOWA KURS ZIP 2017 – nazwisko i imię uczestnika)