Data: 1-13.07.2019
Miejsce: Baza Obozowa w Przerwankach( Mazury), http://www.przerwanki.pl/
Transport: pociąg PKP+ autokar
Koszt: 1200 zł

Wszystkie dokładne informacje, dotyczące płatności,  zakwaterowania,  posiłków i regulaminów, znajdują się w WARUNKACH UCZESTNICTWA .

Warunkiem zapisania dziecka na obóz jest dostarczenie następujących dokumentów, do  14.04 do drużynowego:
Karta kwalifikacyjna
Warunki uczestnictwa HAL 2019
– Załącznik do karty kwalifikacyjnej dla:  NIEPEŁNOLETNIEGO UCZESTNIKA/PEŁNOLETNIEGO UCZESTNIKA

W razie jakichkolwiek pytań, bądź wątpliwości prosimy kontaktować się z drużynowym, bądź bezpośrednio z komendantką szczepu- Natalia Bałtruszewicz(tel. 667657144)